Môi trường

Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường của Công ty vàng Bồng Miêu

Ngày 16/1, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – Huỳnh Khánh Toàn – đã văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và...

Công nhân môi trường đến Thành ủy “kêu cứu”, đòi đại hội cổ đông

10/8 buổi sáng, nhiều nhân viên của Công ty TNHH Môi trường đô thị Đà Nẵng đã tập trung trước đây ủy Đà...

Biến đổi khí hậu đe dọa thế giới

Ô nhiễm môi trường không chỉ là có nhiều người chết sớm nhưng chi phí cũng tăng về chăm sóc y tế đối...

rac thai u dong

Xử lý ô nhiễm môi trường do tích tụ rác

Ngày 19.8, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã yêu cầu Công ty Cổ phần Lilama điện môi trường (Lilama EME) khẩn trương...